Vendelbygden

Vendel är en liten församling som ligger ca 4 mil norr om Uppsala. Förut var Vendel en egen kommun, som sedan blev inlemmad i Tierps kommun, något som inte uppskattades av de självständiga vendelborna, ty över Tierp flyger kråkorna på rygg för att slippa titta ner (speciella souvenirkråkor går att inhandla där)…  

 

Vendels församling har en befolkningsmängd på drygt 2.000 personer. Bygden består av brutet landskap, med åker, äng och skog. Den långsmala Vendelsjön är känd för sina fladdermus boplatser samt rikt fågelliv. Flera välbesökta fågeltorn finns vid sjön. Söderut mynnar sjön ut i Vendelån, som sedan övergår i Fyrisån vilken flyter genom Uppsala. Norr om Vendel ligger naturreservatet Florarna, med sjösystem och våtmarker.  

 

Öster om Vendelsjön domineras vegetationen av hasselsnår, ekbackar och vacker ängsmark. Här finns Skogsknipprot, Vätterot, mfl växter. I väst övergår åkermarken i skog och åsmark (Uppsalaåsen), där den sällsynta Mosippan växer. Mest unik för Vendel är Ängssalvian (Salvia pratensis), som är redan omtalades av Linné och vars rikliga förekomst finns i Brogårdsbäcken. I Vendel finns även Upplands landskapsblomma, Kungsängsliljan, Fritillaria melaegris. Växtzon 4 gäller för Vendel.  

 

Fina skildringar av bygden finns i Elsie Johanssons böcker, lovprisad författarinna från Vendel. Hon beskriver sin uppväxt i liten stuga på ofri grund, med start i boken ”Glasfåglarna”. Idag är Vendelbygden full av aktiva konstnärer. Flera illustratörer, keramiker mfl.  

 

Vendels kyrka är från 1100-talet och är känd för sina fina väggmålningar. Runt kyrkan finns en medeltida, hög bogårdsmur med stigluckor. Den fristående klockstapeln är från 1700-talet. Kyrkan ligger vackert beläget på krönet av Vendelåsen, med utsikt över slättbygden ner mot  Vendelsjön. Här har många arkeologiska fynd gjorts, bla båtgravar, som givit namn åt tidsperioden, Vendeltiden år 550-800 e.Kr. Bredvid kyrkan ligger Vendels besökscentrum som är en permanent utställning över bygden. 

 

 

Nära kyrkan ligger Vendels skola med grund- samt förskola. I byn Husby finns en k-märkt Bygdegård, vilken ligger bredvid gravmonumentet Ottarshögen. Där ligger Kung Ottar Vendelkråka begravd och han var anfader till de mäktiga män som är begravda vid Gamla Uppsala. Någon kilometer därifrån finns idrottsplatsen Ottarsborg, där det sommartid anordnas bilbingo. Idrottsföreningen REX har en aktiv ungdomsverksamhet med inriktning på fotboll och skidor. I norra Vendel ligger Örbyhus slott som ägdes av Vasaätten under 1500-talet. Erik XII hölls fången på slottet och blev förgiftad med ärtsoppa 1577. Orangeriet har renoverats och används bla till uppskattade sommarkonserter. Handelsträdgården drivs aktivt sommatid. I anslutning till slottet finns en fin golfbana.  

 

På nationaldagen 6 juni anordnas Vendeldagen med öppet hus och olika arrangemang. Riksspelmannen Erik Sahlström firades med 100-års jubileum 2012. Varje år hålls Erik Sahlströms spelmanstämma i juli månad.  

 

Att läsa mer: 

www.vendel.se 

www.vendelbygden.se 

www.vendelsjon.se 

www.vendeldagen.com 

www.ericsahlstrom.se 

www.orbyhusslott.se 

www.orbyhusgolf.se 

www.orbyhusslottstradgard.se 

www.klockerman.se 

www2.idrottonline.se/IKRex

www.svetur.se/vallonbruken 

www.vendelbi.se