Odlarresor 

Alla som är fasta kunder, får erbjudande om resor. Resor är viktiga för att få nya intryck och för att kunna se sig själv utifrån.

 

Målsättningen är att resorna är välplanerade så att mesta möjliga faktautbyte fås ut. 

 

Många resor har gjorts till Danmark under årens lopp, beroende på att jag jobbat där ett par år. Även andra nordiska grannläder har besökts, likaså Holland, Tyskland, Polen och Belgien. 

 

Några längre resor har också gjorts bland annat till Sydafrika, Kina, mfl. 

 

 

Äldre resor 

 

Israel 2012