Abonnemang 

Som producerande företag, kan du teckna rådgivningsabonnemang. Utformningen har ändrats något under åren, genom bl a rundfrågning hos odlingsföretagen om vilka moment som det fanns störst behov av. Som icke producerande branschfirma, finns det möjlighet att abonnera på vissa delar, bl a odlarinfo.  

 

Mer detaljinformation, med priser kan du få genom att kontakta Vendel Trädgårdsrådgivning. 

Odlarinfo

Varje vecka sänds odlarinfo ut via mejl (fax). Dessa innehåller ofta ett temaämne. Det kan vara en genomgång av aktuella bekämpningsmedel, nyhetsrapport från en utställning, fakta om gödsling, hållbarhet, etc. Dessutom finns alltid kort information om aktuella saker av blandad och allmän karaktär, t ex om skadegörare, odlingsteknik, påminnelse om kurser och trädgårdsvandringar, marknaden, etc. 

 

Vid sidan om odlarinfo sänds inbjudan ut till andra arrangemang som ordnas. 

Kulturinfo mm 

Odlingsföretagen får även utsänt kulturinfo om t.ex pensé, julstjärna, etc. Ibland sänds extra Vår- och höstinfo ut med specifika odlingstips, mm. 

Telefonsupport 

För de som önskar, finns det möjlighet att kombinera utskicken med telefonrådgivning. Sen är det fritt fram för telefonsupport på företagsspecifika frågor vad gäller växtskydd, retardering, gödsling, mm. Det går också bra att sända plantmaterial med okända symptom, som kan vara brister, fysiogena skador eller skadegörare. Förvånansvärt många problem kan lösas på detta ganska enkla sätt. Odlingbeskrivningar är något som ofta efterfrågas och material finns på det mesta. Viktigt att starta upp med rätt pH, gödsling och vara observant på vanliga skadegörare.