Individuell rådgivning

Förutom abonnemang av utsändelser och telefonsupport, kan ytterligare tjänster erbjudas.

Företagsbesök

De allra flesta företag, har besökts någon gång. Detta underlättar arbetet med rådgivning på distans, dvs att ha sett företaget och dess odlingsförutsättningar.

Företagsbesök görs regelbundet runt om i landet. En förutsättning att det ska fungera praktiskt och ekonomiskt, är en långsiktlig planering som brukar resultera i ”effektiva dagar ute i fält”.

Några företag önskar en årlig genomgång från A till Ö. Andra vill ha mer regelbundna löpande besök. Vissa vill ha besök vid omläggning till nya kulturer osv.

Gödselblandningar

I flera andra länder används speciella gödselnormer till de olika växtslagen. I Sverige är det mer vanligt att köra en standardblandning och sedan justera nivån till olika kulturer och under utvecklingens gång. För de som är intresserade finns många möjligheter att gå vidare och utveckla näringssidan för att finslipa kulturerna. Är du intresserad, så hör av dig!

Tillväxtreglering

Det som är ”sporten” med att arbeta med levande material, är försöka lära förstå växternas liv och leverne och kunna använda det för att producera en bra planta. Höjdtillväxten kan styras med mycket mer än retarderingsmedel. Många odlingstekniska metoder ger kompakta plantor och bör användas som basretardering.  Företagen har olika förutsättningar och specialanpassningar behövs. Det mesta går, bara man vill och är motiverad.

Växtskyddsstrategier

Sjukdomar och skadedjur är alltid aktuellt. Den stora handeln med växtmaterial göra att resistenta skadegörare importeras. Det globala uppvärmningen ger ett allt fuktigare klimat, som i sin tur ger angrepp av svampsjukdomar. Flera nya skadegörare dyker upp och ny kunskap behövs. Ibland behövs krafttag för att få bukt med skadegörare. Kemisk bekämpning räcker sällan fullt ut, utan en kombination av åtgärder behövs. Allt fler satsar på biologisk bekämpning och det behövs för att lyckas med ett framtida hållbart växtskydd. Du kan få hjälp att ta fram passande strategier för just ditt företag.